دوشنبه 28 بهمن 1398   05:21:53

امكانات صفحه
 • ارسال به دوستان
 • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
 • تعيين صفحه پيش فرض مرورگر
 • چاپ
 • آر.اس.اس
 • آمار بازدید
  تعداد بازدید از سایت: 26380540
  تعداد بازدید این صفحه: 86699
  در امروز: 7282

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 

محمد جواد مهرور
رییس اداره توسعه و منابع سازمان سرمایه گذاری 


 

شرح وظایف اداره توسعه مدیریت و منابع

 1. اجرای دقیق آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 2. نظارت بر کلیه امور اداری، توسعه سرمایه انسانی و مالی با توجه به ضوابط تعیین شده .
 3. تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه و نظارت بر حسن اجرای آن
 4. نظارت بر تشکیلات اداری، شرح وظایف واحدهای سازمانی و شرح وظایف کارکنان براساس ضوابط و مقررات مورد عمل و ابلاغ به واحدهای مربوطه و نظارت بر حسن انجام آن
 5. نظارت بر تطبیق وضعیت نیروی انسانی با ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب و بکارگیری نیروهای جدید از طریق اداره کل سرمایه انسانی شهرداری .
 6. نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفیع، ارتقا و انتصاب کارکنان طبق مقررات، ضوابط و اختیارات تفویضی .
 7. نیاز سنجی و تلاش در جهت توسعه، تعالی و توانمندسازی سرمایه انسانی .
 8. کنترل  و بررسی صورت وضعیت ها و اسناد مالی .
 9. نظارت بر انجام معامله ها و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واخدها .
 10. تهیه و کنترل اعتبارهای مصوب و پیش بینی اعتبارهای آینده و کنترل جذب بودجه سال جاری .
 11. نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معامله و قراردادها .
 12. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری و مالی .
 13. نظارت و مدیریت بر حفظ و نگهداری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول .
 14. نظارت بر انجام امور سیستم های مکانیزه در سازمان و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری سازمان
 15. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف .
 16. استخراج، مستندسازی، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 17. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها
 18. صدور دستورات لازم به منظور تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری صدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب جهت بکارگیری در شهرداری در سازمان
 19. نظارت بر تامین وسائل و ملزومات مورد نیاز شهرداری در سازمان
 20. نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی در سازمان
 21. نظارت و بررسی بیلان عملکرد مالی و صورتحسابهای سازمان
 22. نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و اجرای مفاد آنها در سازمان
 23. نظارت بر وصول درآمدها و سعی در ازدیاد درآمدها در سازمان
 24. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده در سازمان
 25. نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی و ارائه راه حل های مناسب به منظور پشبرد اهداف سازمان
 26. حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های مربوط به سازمان، اجرای صحیح عملیات مالی و بودجه مطابق با موازین قانونی
 27. هدایت مسئولین و راهنمایی آنان در جهت تدوین یا اصلاح مقررات، آیین نامه ها و رفع نارسائیهای موجود
 28. کنترل بودجه و اعتبارات و موجودی نقدی و تامین پرداخت های قاننی و قراردادی و حقوق و مزایا و دستمزد مستند بر احکام صادره و رئیس سازمان و اجرای سایر مقررات مالی سازمان
 29. کنترل کلیه درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و هرگونه عملیات مالی سازمان
 30. نظارت بر حسابهای نهایی، ترازنامه و سود و زیان و بستن حسابها در پایان سال طبق مقررات و موازین قانونی
 31. تسلیم حساب عملکرد سالیانه و حساب سود و زیان بیلان مالی آخرسال جهت طرح در شورای سازمان
 32. کنترل و ارزیابی عملکرد فعالیت پیمانکاران خدماتی، بهداشتی، ترابری و حمل و نقل و اتخاذ تصمیمهای مناسب
 33. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات سازمان و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده قسمتها
 34. نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی سازمان
 35. تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 36. تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و تراز نامه سالانه سازمان و بررسی و تایید آنها
 37. اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 38. بررسی عملکرد مالی سازمان و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 39. نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های سازمان و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 40. همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، با توجه به آئین مالی سازمان و دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
 41. اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارت بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی
 42. اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حواله جات انبارها
 43. ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای سازمان
 44. بررسی ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبرات نقدی و همچنین بررسی سیستمی دفاتر روزانه کل، معین و روزنامه
 45. بررسی و ثبت درآمدها در کدهای مربوطه
 46. بررسی تراز نامه آزمایشی مانده گیری و بستن حساب جهت اصلاح
 47. بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها
 48. پیگیری و همکاری به منظور طراحی، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
 49. پیگیری وصول عوارض  سازمان های دولتی
 50. پیگیری و همکاری به منظور طراحی، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
 51. پیگیری وصول عوارض سازمان های دولتی
 52. پیگیری و همکاری به منظور طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی درآمدی مورد نیاز
 53. تهیه فهرست های لازم در مورد پرداخت های مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق
 54. دریافت و تفکیک حساب های درآمدی جهت ممیزی
 55. کمک در تهیه صورت های مغایرت های بانکی
 56. همکاری به منظور مطالعه، بررسی و شناخت منابع پایدار درآمدی و بازنگری در منابع درآمدی و تیه و تدوین روش های وصولی آن و کنترل و نظارت بر آنها و شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و ارائه راهکار برای رفع آن
 57. همکاری در اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق سازمان و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
 58. همکاری در تهیه و تدوین بودجه درآمد پیشنهادی جهت تصویب در شورای شهر (بودجه مصوب و متمم)
 59. همکاری در نظارت بر کلیه امور واحد تحت سرپرستی و صدور دستورات و تصمیمات لازم و کوشش در رفع نواقص
 60. تلاش در جهت به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد
 61. نظارت بر وصول درآمدهای سازمان و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
 62. برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای سازمان
 63. همکاری در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غیرمنقول و حاصل از فروش اموال و املاک سازمان با توجه به دستورالعمل های صادره
 64. تهیه و تنظیم لوایح دفاعی در مورد آراء صادره از سوی دیوان عدالت در خصوص اعتراض مودیان نسبت به عوارض
 65. استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
 66. پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

تعداد بازديد اين صفحه: 86699
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26380540 تعداد بازديد زيرپورتال: 95548 اين زيرپورتال امروز: 76 سایت در امروز: 7282 اين صفحه امروز: 59
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.