چهارشنبه 24 مهر 1398   06:45:12

امكانات صفحه
 • ارسال به دوستان
 • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
 • تعيين صفحه پيش فرض مرورگر
 • چاپ
 • آر.اس.اس
 • آمار بازدید
  تعداد بازدید از سایت: 22352144
  تعداد بازدید این صفحه: 188361
  در امروز: 9641

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
جدول مصوب افزایش کرایه خطوط (بخش خصوصی اتوبوسرانی) در سال1397         
ردیف نام خط مصوب 96  مصوب 97 کد خط
مبداء مقصد (ريال) (ريال)
1 پایانه شهید گلکار کلاک بالا 4,050 4,455 14
2 پایانه شهید گلکار گچسر  37,090 40,799 17
3 پایانه شهید گلکار ولایت رود  40,180 44,198 18
4 چهار راه حضرت  امام حصارک عادی 4,050 4,455 30
5 میدان دانشگاه پیشاهنگی 3,470 3,817 31
6 میدان دانشگاه خرمدشت 3,470 3,817 32
7 میدان توحید خرمدشت   4,510 4,961 34
8 میدان توحید پیشاهنگی  4,510 4,961 35
9 پایانه گلشهر باغستان 4,050 4,455 40
10 پایانه گلشهر  کمالشهر 4,050 4,455 41
11 پایانه گلشهر شهر  قدیم هشتگرد 11,130 12,243 42
12 پایانه گلشهر رجایی شهر 4,050 4,455 44
13 میدان توحید  شهرک ولیعصر 4,050 4,455 50
14 میدان توحید  کمالشهر 4,630 5,093 51
15 میدان قدس مشکین دشت 4,050 4,455 56
16 پایانه شهید گلکار بیلقان 4,050 4,455 66
17 بلوار شهید چمران فردیس 4,050 4,455 70
18 بلوار شهید چمران اهری 4,050 4,455 72
19 پایانه شهید سلطانی باغستان 4,050 4,455 81
20 پایانه شهید  گلکار بنیاد 4,050 4,455 82
21 پایانه شهید سلطانی شهرک طالقانی 4,050 4,455 84
22 پایانه شهید سلطانی سریع السیرحصارک 4,050 4,455 85
23 پایانه شهید سلطانی کمربندی بعثت 4,050 4,455 86
24 پایانه شهید سلطانی شهرک اوج 4,050 4,455 87
25 پایانه البرز ولد آباد 4,630 5,093 101
26 پایانه البرز اشتهارد  25,760 28,336 104
27 پایانه البرز ماهدشت 8,340 9,174 105
28 پایانه البرز صفا دشت(عباس آباد) 8,340 9,174 106
29 فردیس پایانه آزادی 21,120 23,232 122
30 ماهدشت پایانه آزادی 21,120 23,232 123
31 حصارک پایانه آزادی 21,120 23,232 124
32 رجائی شهر پایانه آزادی 21,120 23,232 125
33 باغستان پایانه آزادی 21,120 23,232 126
34 مهرشهر پایانه آزادی 21,120 23,232 127
35 چهارراه حضرت امام فاز 4 4,050 4,455 140
36 آزادگان بیمارستان البرز 4,050 4,455 143
37 سه راه رجائی شهر  اشتراکی 4,050 4,455 145
38 سه راه رجایی شهر کیانمهر 4,630 5,093 149
 
                                                                                                                   
                جدول مصوب افزایش کرایه خطوط سازمانی(بخش ملکی اتوبوسرانی) در سال1397                
ردیف نام خط مصوب 96  مصوب 97 کد خط
مبداء مقصد (ريال) (ریال)
1 پایانه شهید گلکار رسالت 4,050 4,455 10
2 چهارراه حضرت  امام رجائی شهر 4,050 4,455 11
3 پایانه شهید گلکار خوزنکلاه 5,790 6,369 12
4 پایانه شهید گلکار حسن آباد 4,050 4,455 13
5 پایانه شهید گلکار حصار 4,050 4,455 15
6 پایانه شهید گلکار گرمدره 4,050 4,455 16
7 میدان دانشگاه حصارک قزلحصار 4,050 4,455 33
8 میدان قدس حسین آباد 3,470 3,817 52
9 میدان توحید شهید صدوقی 3,470 3,817 53
10 میدان قدس  شیخ سعدی 3,470 3,817 54
11 میدان توحید جواد آباد 3,470 3,817 55
12 میدان قدس  مهندس زراعی  4,050 4,455 57
13 میدان قدس  شهید فهمیده 3,470 3,817 58
14 میدان توحید گلستان  4,050 4,455 59
15 میدان توحید امامزاده محمد  4,050 4,455 60
16 میدان قدس واریان شهر  4,050 4,455 61
17 میدان قدس پایانه البرز 3,000 3,300 65
18 بلوار شهید چمران وحدت 4,050 4,455 71
19 پایانه شهید سلطانی دانشگاه 4,050 4,455 83
20 پایانه البرز محمد شهر  4,050 4,455 102
21 پایانه البرز زیبا دشت 7,410 8,151 103
22 آزادگان ظفر 4,050 4,455 141
23 هفت تیر نورالشهدا 3,470 3,817 142
24 13 رجائی شهر سیاه کلاهان 3,470 3,817 144
25 فلکه پنجم فردیس شهرک ناز 4,050 4,455 146
26 مترو اتمسفر شهرک خاتم   3,470 3,817 148
27 پایانه شهید سلطانی مشکین دشت 4,050 4,455 151
 
 
  جدول کرایه پیشنهادی و مصوب تاکسی های خطی سال 97        
کد خط نام خط نرخ مصوب سال 1396 شرایط خط ویژکی مسیر پیشنهادی 97 (ريال) مصوب شورا 97 (ريال)
1 چهارراه طالقانی – آزادگان 8000 ترافیک بالا 9000 9000
چهارراه طالقانی – میدان طالقانی 10000 ترافیک بالا 11200 11000
چهارراه طالقانی - دادگستری 12000 شیب 13500 13000
2 میدان آزادگان – خیابان دکتر همایون 8500 ترافیک ، نبود ایستگاه در مسیر 9500 9000
3 خیابان قائم – میدان امام حسین 8000 ترافیک بالا 9000 9000
4 چهارراه امام – سه راه عظیمیه 8000 ترافیک بالا 9000 9000
چهارراه امام – مهران 13000 شیب و ترافیک 14500 14000
5 چهارراه طالقانی – حصارک  15000 ترافیک سنگین 17000 16500
6 چهارراه امام – سه راه نهضت  16000 ترافیک بالا 18000 18500
چهارراه امام- سیزدهم رجائی شهر
7 سیزدهم رجائی شهر – باغستان 8000 شیب 9000 9000
سیزدهم رجائی شهر – اشتراکی 10000 شیب 11200 11000
8 میدان آزادگان – 45 متری کرج 8000 شیب 9000 9000
9 چهارراه امام – سه راه عظیمیه 8000 شیب ترافیک 9000 9000
چهارراه امام – بعثت 11500 کمبود مسافر 13000 13500
چهارراه امام – میدان بهارستان  15000 شیب زیاد 17000 16500
10 میدان آزادگان – میدان مهران  8000 شیب  9000 9000
میدان آزادگان – بعثت 11500 شیب زیاد 13000 12500
میدان آزادگان - بهارستان 16000 - 18000 17500
11 میدان آزادگان – سه راه حسن آباد 8000 شیب  9000 9000
میدان آزادگان – جنگل بانی مسکونی 11500 شیب زیاد 13000 12500
12 میانجاده – بنیاد  11500 شیب 13000 14000
13 میانجاده – باغستان 11500 شیب 13000 12500
14 سه راه رجائی شهر – فلکه اول 8000 شیب ترافیک 9000 9000
سه راه رجائی شهر – سیزدهم  12500 شیب ترافیک 14000 14500
15 میدان آزادگان – فلکه اول رجائی شهر 8000 - 9000 9000
16 چهارراه امام – شهرداری کلاک 8000 ترافیک 9000 9000
17 چهارراه امام – گلستان 13500 شیب 15000 14500
چهارراه امام – بهارستان 15000 شیب 17000 16500
18 ایستگاه شهرداری -  کلاک بالا 8500 ترافیک شیب زیاد 9500 9000
19 میدان آزادگان – شهرک اوج 8500 شیب 9500 9000
20 فلکه اول رجائی شهر – بلوار انقلاب 10000 ترافیک  11200 12000
فلکه اول رجائی شهر – اشتراکی جنوبی 11000 شیب 12500
21 میدان آزادگان- ده حسن آباد 8500 شیب 9500 9000
22 میدان آزادگان – دانشگاه آزاد اسلامی 9000 شیب ترافیک 10000 11000
میدان آزادگان – دانشگاه پیام نور 15000 کمبود مسافر 17000 16500
23 دکتر همایون – اسلام آباد 8500 ترافیک بالا کمبود مسافر 9500 9000
24 بیمارستان رجائی – قلم 9000 ترافیک شیب 10000 9500
25 سه راه پست خانه – حصارک بالا 8000 - 9000 9000
26 فلکه اول رجائی شهر – بلوار جمهوری 8500 شیب 9500 9000
27 چهارراه امام – خط سه حصار 8000 - 9000 9000
28 چهارراه امام – میانجاده 12500 ترافیک بالا 14000 16500
سه راه نهضت – میدان حصارک 17000 ترافیک بالا 19000 18500
29 چهارراه امام – خط چهار حصار 9000 - 10000 10000
30 درختی – میدان قدس 13500 ترافیک 15000 14500
31 شهرک فردوسی -  میدان توحید 8000 کمبود مسافر 9000 9000
میدان قدس- شیخ آباد، نوروز آباد 11500 ترافیک 13000 12500
32 سه راه رجائی شهر – درختی 12500 ترافیک 14000 14500
33 سه راه نهضت- سه راه حافظیه  13500 کمبود مسافر 15000 14500
سه راه نهضت – فلکه پنجم فردیس 20000 ترافیک بالا 22500 22000
34 پمپ بنزین گلشهر – گلستان مهرشهر 17000 ترافیک 19000 18500
35 45 متری گلشهر – شهرک ولی عصر 14000 ترافیک 16000 15000
36 چهارراه طالقانی – میدان امام حسین 11000 ترافیک بالا 12500 12000
37 میدان قدس- میدان تره بار 11500 ترافیک کمبودمسافر 13000 9000
38 خیابان انقلاب – مالک اشتر 8000 ترافیک بالا 9000 9000
39 میدان قدس – ترمینال شهید کلانتری 9500 ترافیک بالا 10500 10000
40 میدان قدس – استاندارد 8000 کمبود مسافر 9000 9000
میدان قدس – حسین آباد 9500 ترافیک 10500 10000
میدان قدس- شهر ک ایثار 11500   13000 12500
41 اکبر آباد – ابتدا و انتهای  ساسانی 8000 کمبود مسافر 9000 9000
42 میدان امام – منطقه 2 اسلام آباد 8000 ترافیک 9000 9000
43 خیابان انقلاب – چمران- شهرک مترو 8500 - 9500 9000
44 میدان شهید آجرلو- کرج نو 8000 کمبود مسافر 9000 9000
45 چهارراه هفت تیر – درختی 12000 ترافیک 13500 13000
46 ابتدا و انتهای 45 متری گلشهر  8500 - 9500 9000
47 چهارراه طالقانی – درختی  14000 ترافیک بالا 15500 15000
48 چهارراه هفت تیر – سه راه رجائی شهر 12500 ترافیک 14000 14500
49 میدان توحید – آبیک  70000 کمبود مسافر 78500 77000
50 میدان سپاه - مطهری 8000 - 9000 9000
51 چهارراه امام – شکر آباد، میدان استاندارد 8000 - 9000 9000
52 سه راه نهضت – وحدت 15000 ترافیک بالا 1700 16500
سه راه نهضت – انبار نفت  11500 کمبود مسافر 13000 12500
سه راه نهضت - وحدت 10000   11200 11000
53 پمپ بنزین گلشهر – کیان مهر 18000 ترافیک بالا 20000 19500
54 45 متری گلشهر – اختر آباد 14000 ترافیک بالا 16000 15000
55 ابتدا و انتهای چهارصد دستگاه 8000 کمبود مسافر 9000 9000
56 هشتم رجائی شهر – اول باغستان 8000 کمبود مسافر 9000 9000
57 کانال غربی – 16 متری امام ،انتهای کانال 8000 - 9000 9000
58 ابتدا و انتهای پیک 8000 - 9000 9000
59 سه راه حافظیه – فلکه پنجم فردیس 8000 ترافیک 9000 9000
60 مترو حسین آباد راه آهن شهرک ایثار 8000 کمبود مسافر 9000 9000
61 بیمارستان البرز- باغستان 8500 کمبود مسافر 9500 9000
62 ابتداء و انتهای اهری 8000 - 9000 9000
63 سه راه حافظیه – دهکده  11500 - 13000 12500
سه راه حافظیه – کانال 8000 9000 9000
64 فلکه پنجم فردیس- شهرک سروناز 11500 کمبود مسافر 13000 12500
فلکه پنجم فردیس -44 متری امام خمینی 11500 13000 12500
65 سیزدهم رجائی شهر – محمود آباد 11500 کمبود مسافر شیب 13000 12500
66 میدان دانشگاه – انتهای دلمیر 8000 کمبود مسافر 9000 9000
میدان دانشگاه – قلم  10000 11200 11500
67 مترو گلشهر – میدان دانشگاه  13000 ترافیک 14500 15000
   (داخل دانشگاه حصارک)
68 مترو شهید سلطانی – آزادگان 16000 ترافیک شیب 18000 18000
69 مترو شهید سلطانی – دانشگاه آزاد 20000 شیب  22500 22000
مترو شهید سلطانی – دانشگاه پیام نور 21500 ترایک ایام خاص 24000 23500
70 مترو 45 متری - میانجاده 13500 ترافیک 15000 14500
71 پارک منظریه – شهرک گل نرگس 8000 کمبود مسافر 9000 9000
72 بلوارماهان – میدان جمهوری 11000 کمبود مسافر 12250 12000
73 میانجاده – تقاطع درختی 8000 ترافیک بالا کمبودمسافر 9000 9000
74 مترو فردیس – فلکه پنجم فردیس 18000 ترافیک بالا 20000 19500
75 چهارراه امام – شهرک جهان نما 13500 ترافیک بالا 15000 14500
چهارراه امام – شهرک خاتم  13500 15000 14500
76 ابتدا و انتهای فاز 4 مهر شهر 9500 کمبود مسافر 10500 10000
77 کرج – آدران  (سد کرج) 30000 کمبود مسافر شیب 33500 33000
78 نیروگاه فردیس – هفت جوب 11500 - 13000 12500
79 مترو چهارراه مصباح – میدان امام  11500 ترافیک بالا 13000 12500
80 پل فردیس- پایانه فاز 4 مهر شهر 16000 ترافیک بالا 18000 17500
81 مترو 45 متری- فاز 4 مهر شهر 12000 ترافیک 13500 13000
82 مترو گلشهر – شهر جدید هشتگرد 3200 - 34000 35000
83 نیروگاه فردیس – شهرک ارم  9500 کمبود مسافر 10500 10000
84 مترو شهید سلطانی – شهریار 22000 ترافیک بالا 24500 24000
کرج – شهریار 30000 کمبود مسافر 33500 33000
85 مترو گلشهر – قزلحصار  22500 کمبود مسافر 25000 24500
مترو گلشهر – ندامتگاه  23500 ایام خاص 26500
86 چهارراه امام – سرجوب خط 2 8000 شیب کمبود مسافر 9000 9000
چهارراه امام – سرجوب خط2 (شهید نظر بابا) 10000 11200 11000
سرجوب خط 2- انتهای کوی شهید نظر بابا 12500 14000 13500
87 فلکه پنجم فردیس – بلوار مارلیک 9000 ترافیک 10000 10000
88 مترو گلشهر – گلستان 17000 ترافیک 19000 18500
89 شهرک سپاه – فلکه پنجم فردیس 9000 کمبود مسافر 10000 10000
90 کانال غربی – انتهای نسترن 8000 - 9000 9000
91 میدان آزادگان – شهرک امام رضا 8000 شیب 9000 9000
92 کرج – کندر 28000 شیب جاده کوهستانی 31250 30500
93 اکبر آباد مهر شهر- انتهای شهید باقری 8000 - 9000 9000
94 سه راه حافظیه – چهارراه بامداد 9000 کمبود مسافر 10000 10000
95 میدان آزادگان- کوه نور – گلستان 13500 شیب زیاد 15000 14500
96 مترو شهید سلطانی – حسن آباد شهرک اوج 18500 شیب زیاد 21000 20000
مترو شهید سلطانی – دانشگاه هنر 22500   25000 24500
97 مترو گلشهر – رجائی دانشگاه آزاد 20000 ترافیک شیب 22500 24000
98 مترو 45 متری- کیان مهر – مهرگان 18000 - 21000 21500
99 مترو 45 متری – آق تپه  15000 - 17000 16500
100 کرج – گچسر 110000 شیب کمبود مسافر جاده کوهستانی 123500 120000
کرج – حسنکدره 100000 112000 110000
کرج – درده 92000 103000 102000
کرج ولایت رود 120000 135000 132000
101 میدان دانشگاه حصارک- پادگان سپاه 9500 شیب کمبودمسافر 10500 10000
102 مترو شهید سلطانی – میدان دانشگاه حصارک 22500 - 25000 24500
103 مترو شهید سلطانی – وحدت 11500 ترافیک بالا 13000 12500
مترو شهید سلطانی – سیمین دشت 13500 15000 14500
مترو شهید سلطانی نگارستان 14500 16500 15500
104 مترو شهید سلطانی – فرگاز گل نرگس 13500 - 15000 14500
مترو شهید سلطانی – پادگان کچوئی 11500 13000 12500
105 مترو شهید سلطانی – واریان شهر 10000 کمبود مسافر 11200 11000
 
 
جدول نرخ پیشنهادی  ومصوب ورودی تاکسیهای بی سیم و چهار رقمی در سال 1397
ردیف نوع تاکسی مصوب 1396  تا شعاع پیمایش 2500 متری (ریال) پیشنهادی 97(ريال) مصوب شورا 97 (ريال)
1 پیکان، روآ، آردی، پراید 44800 ریال 50000 49000
2 پژو 405، سمند 56000 ریال 63000 61000
3 ون" دلیکا، نارون، غزال" 56000 ریال 63000 61000
تعداد بازديد اين صفحه: 188361
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22352144 تعداد بازديد زيرپورتال: 191545 اين زيرپورتال امروز: 123 سایت در امروز: 9641 اين صفحه امروز: 100
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.